Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

zpět na seznam aktualit


Povinné předškolní vzdělávání je zákonem stanoveno od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.  Jinak řečeno, povinností dítěte  je  poslední  školní rok před nástupem  do základní školy absolvovat předškolní vzdělávání. V případě odložené školní docházky povinnost pokračuje.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona.

Dítě, u kterého je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu. Město Bučovice má jednu mateřskou školu, čili není nutné v Bučovicích určovat spádové oblasti.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 h denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

24. 01. 2017