INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

zpět na seznam aktualit


Školský zákon mateřským školám již přímo ukládá období, kdy musí proběhnout zápis k předškolnímu vzdělávání, je to období mezi 2. až 16. květnem. Mateřská škola Bučovice plánuje zápis do MŠ na čtvrtek 4. května 2017. Postup bude opačný jako v minulých letech. Dříve rodiče přišli k zápisu, kde si vyzvedli dokumenty, které následně po vyplnění odevzdali do určeného data zpět v mateřské škole a započalo správní řízení … Nyní si rodiče od začátku března budou moci stáhnout z našich stránek formulář „Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Bučovice“ online nebo v písemné formě bude k dispozici na všech pracovištích Mateřské školy Bučovice a na podatelně Městského úřadu Bučovice. Žádost si vyplní, vyřídí si i potvrzení od lékaře a k zápisu tak přijdou již s vyplněnou žádostí. Po zápise ihned započne správní řízení a ředitelka školy ve lhůtě 30 dní vyhotoví Rozhodnutí. Zápis bude svolán na určitou hodinu, kde zákonní zástupci se dozvědí vše podstatné k průběhu správního řízení o přijetí dítěte do MŠ. Samotný zápis proběhne ve dvou časových úsecích během jednoho dne a bez účasti dětí. Aby děti nebyly ochuzeny o první setkání se školkou jako v minulých letech, připravíme před zápisem den otevřených dveří, kde si nové děti s rodiči mohou přijít mezi nás hrát. Všechny termíny ( možnost vyzvednutí Žádosti o přijetí do mateřské školy v písemné podobě, Den otevřených dveří, a datum a časy zápisu) budou vyvěšeny na stránkách školy /www.msbucovice.cz/, stránkách zřizovatele města Bučovice, uveřejněny v kabelové televizi a formou plakátů po městě.

17. 01. 2017