Kriteria k přijetí dětí do MŠ Bučovice 2011/2012

zpět na seznam aktualit

 

Kriteria k přijetí dětí do Mateřské školy Bučovice

pro školní rok 2011/2012

 

-         při rozhodování o zařazení dětí do MŠ bude sestaven seznam dětí dle níže uvedených kriterií.

-         při splnění stejného bodu kriteria bude rozhodovat datum narození dítěte, čili seznam

bude vypracován dle kriterií a datumu narození dítěte – vzestupně

 

KRITERIA  K  PŘIJETÍ DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY:

 

1)      děti, které mají rok před zahájením školní docházky ( v daném školním roce dítě dosáhne 6 let věku = 1.9. 2011-31.8.2012), bezdlužnost k Mateřské škole Bučovice, příspěvkové organizace

2)      děti , které dosáhly k 1.9.2011  4 let věku, bezdlužnost k Mateřské škole Bučovice, příspěvkové organizace

3)      děti s nástupem do MŠ  od 1.9. 2011 požadující celodenní docházku, bezdlužnost k Mateřské škole Bučovice, příspěvkové organizace

4)      děti se žádostí na omezenou školní docházku nebo s pozdějším nástupem do MŠ, bezdlužnost k Mateřské škole Bučovice, příspěvkové organizace

5)      ostatní

 

Závěr:

Do Mateřské školy Bučovice na školní rok 2011/2012 budou přijaty děti, které dosáhnou kriterium č. 1,2,3.

 

 

Bučovice 23.4.2011                                                        Jindřiška Potěšilová, řed. MŠ

26. 05. 2011