Pravidla pro přijímání dětí do MŠ Bučovice na šk. rok 2011/2012

zpět na seznam aktualit

 

Pravidla pro přijímání dětí do MŠ Bučovice na školní rok 2011/2012

 

 

 

1)      Předběžný zápis dětí do MŠ proběhne dne 30. 3. 2011 v MŠ Bučovice, Sovětská 931 od 8:30h do 14:00. Na předběžném zápisu obdrží zákonní zástupci pokyny a tiskopisy k průběhu rozhodování o přijetí dítěte do předškolního zařízení. (tiskopisy – Přihláška a Evidenční list)

 

2)      Do 10. Května 2011 rodiče vyplní a odevzdají tiskopisy v ředitelně školy:

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ Bučovice

Evidenční list dítěte

Od data 11.5.2011 započne lhůta ve správním řízení ve věci Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

3)      Ředitelka školy v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30dnů.

 

4)      Dne 8.6.2011 v době od 8:00 do 14:30h si zákonní zástupci vyzvednou osobně v ředitelně školy,  Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Pokud se z vážných důvodů nemohou dostavit, na tel. 517383707 si domluví jiný termín.

 

 

5)      Řešení případného odvolání ve věci přijetí dítěte do MŠ.

 

26. 05. 2011