Výsledek zápisu dětí do MŠ Bučovice na školní rok 2012/2013

zpět na seznam aktualit

                 Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace, Sovětská 931,68501 Bučovice

           ORIENTAČNÍ NAPLNĚNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BUČOVICE PROŠKOLNÍ ROK 2012/2013

škola

kapacita

Nyní

docházka

přihlášeno

Předškoláci

Odklady

Plánované

+ volná místa

- místa chybí

Sovětská

93

93

27

38

8

+3

Na Padělcích

50

50

16

19

2

+1

Součkova

26

26

10

6

0

- 4

Vícemilice

25

24

8

8

2

-1

Kloboučky

25

25

5

11

2

+4

celkem

219

218

66

82

14

+3

 

 

 

 

-         

 

 

-         

 

-           

 

        

-          Zápis do MŠ ( 28.3.2012) byl předběžný

-          Termín pro  odevzdání  závazných přihlášek (11. května 2012)

-          12. května  2012 započne správní řízení ( 30 dní)

-          6.6.2012 bude znám výsledek řízení – vyvěšení seznamu přijatých dětí, převzetí písemného rozhodnutí

-          Odklady školní docházky jsou prozatím plánované, děti  nemají odklady potvrzeny vyšetřením.

 

 

 

Bučovice 11.4.2012.2012                                                                Potěšilová Jindřiška, řed. MŠ Bučovice                                                                                            

16. 04. 2012