ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠK. ROK 2009 - 2010

zpět na seznam aktualit

Mateřská škola Bučovice oznamuje, že zápis dětí do všech předškolních zařízení města Bučovice pro školní rok 2009/2010 se uskuteční ve středu 25. 3. 2009 v době od 9:00 do 14:00 h v budově Mateřské školy Bučovice, Sovětská 931. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 
     
     Informace k zápisu:
V březnu 2009 proběhne předběžný zápis dětí do MŠ, kde si zákonný zástupce též vyzvedne formuláře, které jsou potřebné k zahájení správního řízení ve věci přijímání dětí do MŠ.
Jsou to:
- Žádost - přihláška dítěte do MŠ Bučovice
- Evidenční list dítěte

     Evidenční list slouží také k vyjádření pediatra, zda je dítě zdrávo a může být zařazeno do dětského kolektivu. Bez tohoto vyjádření nejsou informace k vyřízení žádosti úplné a žádost bude zamítnuta.

     12. - 13. května 2009 rodiče doručí zpět do MŠ Bučovice Přihlášku dítěte do MŠ Bučovice a Evidenční list dítěte.

     Po shromáždění všech žádostí o umístění dětí do MŠ ředitelka školy vyhodnotí dle stanovených kriterií všechny skutečnosti uvedené v žádostech a utvoří celkový seznam dětí. Na základě volných míst bude vyhotoveno Rozhodnutí o zařazení dítěte do mateřské školy.

     10. 6. 2009 si zákonní zástupci osobně vyzvednou Rozhodnutí o zařazení dítěte do mateřské školy v ředitelně MŠ Bučovice, Sovětská 931.
17. 02. 2009