Základní charakteristika mateřské školy

Základní údaje

Mateřská škola Bučovice
příspěvková organizace
Sovětská 931
685 01 Bučovice
IČO: 75024489
DIČ: CZ75024489
Email: skola@msbucovice.cz
Web: www.msbucovice.cz

Jindřiška Potěšilová
ředitelka školy (právnická osoba):
Email: ms.potesilova@seznam.cz
Telefon: 777 730 401

Pavlína Otrubová, DiS.
zástupce ředitele
Email: pavlina.otrubova@msbucovice.cz
Telefon: 777 355 977

Zřizovatel

Město Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice
IČO: 291676

Místa poskytovaného vzdělávání

Mateřská škola Bučovice má 10 tříd na 6 místech poskytovaného vzdělávání.
Označení tříd je 1. - 10. třída. Jsou to třídy heterogenní, nebo částečně heterogenní.

Pracoviště číslo 1 – MŠ Bučovice, Sovětská 931

Hlavní sídlo mateřské školy (ředitelství MŠ, kancelář účetní školy a vedoucí stravování).
Stravování zajišťuje školní jídelna.
Celkový provoz školy je 6:00 h – 16:00 h.

1. třída: provoz
6:30 – 16:00 h
2. třída: provoz 
6:00 – 15:30 h
3. třída: provoz 
7:00 – 15:00 h
4. třída: provoz 
7:00 – 15:30 h

Pracoviště číslo 2 – MŠ Bučovice, Na Padělcích 863

Celkový provoz školy je 6:15 – 16:30 h.
Vedoucí pracoviště: Emílie Pernicová
Stravování zajišťuje: školní jídelna

5. třída: provoz
6:15 - 16:30 h
6. třída: provoz 
6:45 – 16:00 h

Pracoviště číslo 3 – MŠ Bučovice, Součkova 254

Vedoucí pracoviště: Mgr. Jana Kubíčková

Stravování zajišťuje: školní jídelna - výdejna

7. třída: provoz
6:30 - 16:00 h

Pracoviště číslo 4 – MŠ Bučovice-Vícemilice, Družstevní 161

Vedoucí pracoviště: Květoslava Haplová
Stravování zajišťuje: školní jídelna - výdejna

8. třída: provoz
6:30 - 16:00 h

Pracoviště číslo 5 – MŠ Bučovice-Kloboučky, Ždánská 107

Vedoucí pracoviště: Naděžda Hanáková
Stravování zajišťuje: školní jídelna - výdejna

9. třída: provoz
6:30 - 16:00 h

Pracoviště číslo 6 – MŠ Bučovice, Školní 710

Vedoucí pracoviště: Martina Zbytková
Stravování zajišťuje: školní jídelna při ZŠ Bučovice 710

10. třída: provoz
6:30 - 16:00 h